Mokymų trukmė priklauso nuo Jūsų pasirinkto mokymosi intensyvumo. Maksimali viso kurso mokymosi trukmė 30 kalendorinių dienų.

Mokymosi eiga:

1. Teorijos skaitymas ir įsisavinimas, įgytų žinių pasitikrinimas pagal savitikros klausimus.

2. Praktinių užduočių atlikimas.

3. Bandomieji testai.

4. Baigiamasis testas.

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

Turėsite atlikti 6 praktines užduotis:

Nr. 1 -  Sveikatos sąrašo ir sveikatos tikrinimo grafiko sudarymas (ne mažiau nei 3 pareigybės);

Nr. 2 - Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos 047/a užpildymas;

Nr. 3 - Asmeninių apsaugos priemonių išdavimo dokumentai;

Nr. 4. Pasirinktos darbo vietos profesinės rizikos vertinimo atlikimas (ne mažiau nei 3 neatitikimai);

Nr. 5 - Nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių aprašymas N-1 akto pildymas;

Nr. 6 -  Nelaimingo atsitikimo pakeliui į/iš darbo aplinkybių aprašymas N-2 akto pildymas.

Praktinėse užduotyse naudojami įmonės duomenys, atliekami darbai, pareigos, įrenginiai ir pan.

Visų praktinių užduočių pavyzdžiai su paaiškinimais pateikti sistemoje skyriuje „Praktinės užduotys. Pavyzdžiai.“

Išsisaugoję praktinės užduoties failą savo kompiuteryje ir atliktą praktinį darbą  patalpinkite   mokymų sistemoje. Jūsų praktinį darbą gavęs dėstytojas, patikrins kaip įmanoma greičiau. Maksimali atsakymo trukmė gali trukti iki 48 val. (darbo dienomis).